Mercat de la Sagrada Família - C/ Padilla, 255 - Parada 71 - Tel.: 93 450 00 59
El contingut requereix Adobe Flash Player. Obtindre Flash